Новини
09/09/2015: виж новината
 "Мастърбилд" ООД оперира на територията на една от най-големите фирми за продажб ...

20/04/2015: виж новината
 Чрез насока свързана най-вече с подобряване обслужването на клиентите на фирмата ...
Online Консултации
masterbuild
mb_@abv.bg
Кариера
Дилатационна фуга-подови профили
В следствие на най-различни причини в подовите настилки се появяват вътрешни напрежения.В някои случаи това напрежение е в по-големи размери и не бива да се игнорира. Дилатационните фуги имат приложение в търговски центрове,заводи,паркинги,бизнес центрове.
Профилът се изработва от стомана или от алуминий,който да може да покрие дилатационната фуга.Така движението на отделните блокове се улеснява.
При избора на подов профил се има впредвид допълнителното натоварване.Тук се изключват пешеходци.Има се впредвид превозни средства,специализирани машини или други тежки конструкции.


Повърхностен втвърдител
Прахообразна смес с циментови примеси съдържаща високо якостни агрегати,подбрани цименти и други примеси.Цялата тази смес се използва за създаването на монолитни бетонни подове.Насипва се върху прясно току-що излят бетон.В следствие на последващото машинно обработване се създава нехлъзгаща,дълготрайна повърхност.Също така примесите осигуряват защита срещу проникването на масла и други мазнини.Повърхностния втвърдител има задължително приложение в направата на якостни и качествени индустриални подове.
Видове повърхностен втвърдител:
F1-средно натоварване
F2-високо натоварване
F3-много тежко натоварване


Полипропиленови фибри
Постоянният товар от автомобилния трафик на пътя, използваните в индустриалното производство тежки машини и слабата основа под бетонните плочи могат да предизвикат пукнатинообразуване. За да се предотврати конструктивното пукнатинообразуване е необходим задълбочен анализ на типа, характера и размера на товарите, след което да се проектира бетонна конструкция, способна да поема различните напрежения от външно натоварване.
Вътрешните напрежения, причинени от структурни деформации в самия бетон, често пъти са трудно предвидими в своето разнорбразие и срокове на проявление. Най-често срещаният вид вътрешно пукнатинообразуване се причинява от пластичното свиване на бетонната смес и бързото изпарение на водата от повърхността й. Тези пукнатини се формират в най-голяма степен в първите 24 часа след полагането на бетона. Понякога те са видими веднага, друг път - не са.
Използването на полипропиленовите фибрите увеличава опънната деформативност на бетона в пластичен стадий, което стопира появата на пукнатини вследствие пластично свиване и съсъхване. Ограничаването на развитието на пластичните пукнатини до степен на пълното им елиминиране дава възможност за оптимално структурообразуване и формиране на високи якостно-деформационни характеристики на бетона.
Изотропното действие на полипропиленовите фибрите спомага за повишаване на удароустойчивостта и устойчивостта на разрушаване при натоварване след поява на първа пукнатина. Намаленото пластично свиване и съсъхване минимизират дефектите и отслабените сечения в бетона.
Полипропиленовите Фибри увеличават мразоустойчивостта на бетона от най-ранна възраст и по време на целия му експлоатационен живот, фибрите намаляват миграцията на вода в сечението, като по този начин се повишават дълготрайността на конструкцията.
Фибрите спестяват време защото се добавят към вече готовата бетонна смес и са лесни и безопасни за употреба.


Стоманени фибри
Стоманените фибри се произвеждат от студено изтеглена нисковъглеродна или неръждаеме тел с якост на опън 1100 - 1600 N/mm.
Прилагането на стоманени фибри при армирането на бетонните конструкции значително повишава тяхното качество:
- увеличаване на ударната якост с 300-500%
- устоичивост на напукване 800%
- увеличаване на якостта на опън с 30-80%
- увеличаване якостта на натиск с 80-150%
Това прави стоманените фибри особенно актуални при стоителството на отговорно съоръжения:
- облицовка на тунели и самолетни писти
- писти и настилки на промишлени сгради и гаражи
- паркинги
- настилки на мостове
- антисеизмични постройки


Импрегнатор
Прозрачни разтвори на водна основа или на база разтворители за предпазване, запечатване и допълнително заздравяване на прясно положени или съществуващи бетонни повърхности. Използват се като последна технологична операция, най-вече като последно покритие на АРМИРАНИ БЕТОННИ ПОДОВЕ след тяхната финална машинна обработка.
Допринася за естетическата завършеност на бетонната настилка.


за нас :: етапи на процеса :: услуги :: продукти :: оборудване :: галерия :: референции :: контакти
Designed by Varnasoft ©