Техническо задание
за проектиране и изпълнение на индустриален под от шлайфан бетон
Обща информация за обекта :
Адрес на обекта:
Вид строителство
(ново, реконструкция):
Предназначение на обекта
(производствено помещение, хале,
склад, гараж, паркинг, търг.площ, друго ):
Приблизителна площ м2:
Предполагаемо натоварване:
Вид на основата
(земя, стар бетон, асфалт или др.):
Параметри на бетоновата настилка
(ако има проектно решение):
Дебелина на бетона:
Клас на бетона:

Метод на армиране
(метални фибри или арматура):

Достъп на бетоновоз до обекта или необходимост от използване на бетон помпа:
Наличие на канали сифони и наклони по проект:
Желателно е възможно най-много полета да бъдат попълнени


Вашата информация
*Фирма(физическо лице):
Техническо лице за контакти:
*Телефон(факс):
E-mail:
Адрес:
*Задължителни полета